TERMENI DE UTILIZARE ȘI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Dr. George Ioannidis în numele GONIMOTIS, denumit în continuare “Medicul” a creat site-ul www.gonimotis.ro în continuare “Website”, precum și orice informație sau element (de exemplu, documente, fișiere, texte, grafice) conținute în continuare “Material”, în vederea informării publicului și a profesioniștilor din domeniul sănătății.

Utilizarea Site-ului, serviciile furnizate prin intermediul acestuia și materialul se supun acestor Termeni de utilizare, așa se aplică în orice moment, care constituie acordul încheiat între medic și orice persoană care vizitează Site-ul cu privire la utilizarea acestuia.

Orice acces și utilizare a acestui Site (inclusiv simpla navigare în el) indică acceptarea necondiționată de către utilizator a Termenilor de utilizare, așa se aplică în orice moment.

Modificarea Termenilor de utilizare

Medicul își rezervă dreptul de a modifica Termenii de utilizare și orice altă regulă care reglementează utilizarea Site-ului la discreția sa, și de a notifica fiecare modificare cu un anunț relevant pe pagina de pornire a acestui site web. Termenii de utilizare vor indica ultima lor dată de actualizare. Utilizarea în continuare a site-ului de către utilizator, și în urma unei astfel de comunicări constituie acceptarea acestor modificări.

Utilizarea site-ului web este supusă Termenilor de utilizare în vigoare în momentul utilizării. Utilizatorul trebuie să revizuiască periodic Termenii de utilizare pentru a fi informat cu privire la conținutul lor și este singurul responsabil pentru informarea acestora.

Termeni speciali

În cazul în care utilizarea oricărui serviciu de pe Site-ul web este reglementată de termeni speciali de utilizare, acești termeni sunt considerați ca un întreg cu acești Termeni de utilizare. Cu toate acestea, în cazul unui conflict, condițiile specifice de utilizare a fiecărui serviciu prevalează.

UTILIZAREA SITE-ULUI DE CĂTRE MINORI

Prin acceptarea Termenilor de utilizare, Utilizatorul declară că el / ea este un adult de peste 18 ani sau, dacă el / ea este sub 18 ani, că el / ea a obținut consimțământul necesar de la persoana care are responsabilitatea părintească și că el / ea va furniza detaliile lor, dacă acest lucru este necesar. Persoanele care au răspunderea părintească a minorilor trebuie să le protejeze de accesul la conținutul pentru adulți și sunt răspunzătoare numai în cazul în care nu o fac.

RĂSPUNDEREA MEDICULUI CU PRIVIRE LA CONȚINUT

Site-ul este utilizat “ca atare”, sub rezerva modificărilor de către medic, în timp ce utilizatorul nu poate face modificări sau alte intervenții.

Medicul încearcă, în orice mod, să facă utilizarea site-ului în condiții de siguranță și să furnizeze informații exacte, complete, valide, fiabile și actualizate. Cu toate acestea, în orice caz, utilizatorii recunosc și acceptă că, având în vedere natura și evoluția produselor și serviciilor dr. Ioannidis, precum și natura și nevoile tehnice ale internetului, este posibil ca aceștia din urmă să nu poată exercita controlul deplin în orice moment al întregului conținut și securitatea site-urilor și serviciilor sale.

Medicul nu își asumă obligația și nici nu garantează nicio responsabilitate de orice fel în ceea ce privește legalitatea sau nu a utilizării Site-ului de către utilizatori și în ceea ce privește acuratețea, exhaustivitatea și actualitatea conținutului site-ului web și securitatea acestuia. Prin urmare, utilizatorii sunt de acord că trebuie să evalueze conținutul și sunt singurii responsabili pentru acțiunile lor bazate pe utilizarea site-ului, inclusiv orice decizie de a se baza pe corectitudinea, exhaustivitatea sau/și valabilitatea conținutului său.

UTILIZAREA ACESTUI SITE ARE LOC SUB RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI. MEDICUL NU VA FI TRAS LA RĂSPUNDERE, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE RĂSPUNDEREA PERMISĂ DE LEGE PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, ETICE, POZITIVE SAU DE ALTĂ NATURĂ CARE DECURG SAU LEGATE DE UTILIZAREA SITE-ULUI SAU A MATERIALELOR, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ȘI CLEARANCE-UL DESCĂRCĂRILOR DE CALCULATOR DE PE SITE-UL WEB SAU DIN MESAJELE ELECTRONICE ELIMINATE DE ACESTEA.

Link-uri către alte site-uri

Site-ul web poate conține linkuri către site-uri web deținute sau operate sub supravegherea terților. Aceste link-uri sunt furnizate numai pentru a facilita utilizatorul. Medicul nu controlează și nu poate fi tras la răspundere pentru funcționarea, conținutul, politicile de confidențialitate în continuare sau securitatea acestor site-uri web. Din punct de vedere indicativ, medicul nu poate fi tras la răspundere dacă site-urile web ale terților:

– încalcă drepturile terților;

– nu sunt sigure sau sunt inexacte, incomplete sau înșelătoare;

– conțin viruși sau alte programe malware.

Medicul nu îmbrățișează conținutul și nici produsele sau serviciile oferite pe aceste site-uri și nu este afiliat cu managerii acestor site-uri. În cazul în care Utilizatorul se conectează la aceste site-uri, el singur poartă riscul unei astfel de conexiuni și acces fără nici o implicare a medicului.

Site-ul web poate conține linkuri către site-uri web deținute sau operate sub supravegherea terților. Aceste link-uri sunt furnizate numai pentru a facilita utilizatorul. Medicul nu controlează și nu poate fi tras la răspundere pentru funcționarea, conținutul, politicile de confidențialitate în continuare sau securitatea acestor site-uri web. Din punct de vedere indicativ, medicul nu poate fi tras la răspundere dacă site-urile web ale terților:

Acces internațional

Accesul la site-ul Web este posibil din întreaga lume. Site-ul web se poate referi la produse sau servicii care nu sunt disponibile în țara fiecărui Utilizator. Aceste rapoarte nu sugerează că medicul intenționează să comercializeze aceste produse în aceste țări.

Medicul este supus legislației grecești; El va controla, gestionează și va fi responsabil pentru funcționarea site-ului web. Sub rezerva termenilor stabiliți în acești termeni cu privire la răspunderea medicului pentru conținut, medicul nu garantează și nu își asumă nici o responsabilitate cu privire la faptul dacă Site-ul, Materialele, Produsele și/ sau Serviciile menționate în acesta sunt legale în țări din afara Greciei. În cazul în care Utilizatorul accesează Site-ul din afara Greciei, acesta va fi singurul responsabil pentru respectarea legilor locale.

Site-ul web poate conține linkuri către site-uri web deținute sau operate sub supravegherea terților. Aceste link-uri sunt furnizate numai pentru a facilita utilizatorul. Medicul nu controlează și nu poate fi tras la răspundere pentru funcționarea, conținutul, politicile de confidențialitate în continuare sau securitatea acestor site-uri web. Din punct de vedere indicativ, medicul nu poate fi tras la răspundere dacă site-urile web ale terților:

Copyright

În ceea ce privește Politica medicului pentru protecția proprietății intelectuale și obligațiile conexe ale utilizatorilor, vă rugăm să citiți Protecția drepturilor de autor, care face parte integrantă din acești Termeni de utilizare.

DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Pentru protecția vieții private și gestionarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să citiți Utilizarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private.

Obligatii de inregistrare

Utilizatorul garantează că va furniza informații adevărate, exacte, în timp util și complete despre ei înșiși atunci când se înregistrează (denumite în continuare “Date de înregistrare”). În plus, se angajează să mențină și să actualizeze datele de abonament în timp util, astfel încât acestea să fie adevărate, exacte, oportune și complete. În cazul în care Utilizatorul utilizează informații neadevărate, inexacte, irelevante sau incomplete sau dacă medicul suspectează cu adevărat că informațiile furnizate sunt neadevărate, inexacte, inadecvate sau incomplete, medicul are dreptul de a suspenda sau de a rezilia Contul utilizatorului respectiv și de a refuza și / sau de a preveni orice și toate utilizările viitoare ale site-ului web asociate cu crearea unui Cont de către acel Utilizator.

DISPONIBILITATE ȘI SIGURANȚĂ

Disponibilitate și funcționare lină

Medicul trebuie să depună toate eforturile rezonabile pentru a menține site-ul web și pentru a-l pune la dispoziție. Cu toate acestea, utilizatorii recunosc că internetul este un mijloc nesigur și că disponibilitatea site-urilor web poate fi afectată de echipamentele Utilizatorilor, ale altor rețele de comunicații, ale furnizorilor de servicii de Internet, ale numărului mare de persoane care încearcă să utilizeze Site-ul simultane sau din alte cauze. Din aceste motive, utilizatorii sunt de acord că medicul nu va fi tras la răspundere pentru nicio închidere sau defecțiune a site-ului web.

Medicul nu are nimic de-a face cu furnizarea de servicii de conectare la internet, iar Utilizatorul rămâne singurul responsabil pentru plata tuturor sumelor relevante către furnizorii respectivi ai serviciilor relevante și asigurarea accesului acestora la internet.

Utilizatorii sunt de acord și să accepte că medicul poate modifica și / sau temporar sau permanent întrerupe funcționarea tuturor sau o parte a Site-ului cu și / sau fără notificare a Utilizatorilor. Din acest motiv, medicul nu poate fi responsabil pentru niciun fel de daune cauzate de perturbarea sau funcționarea defectuoasă a Site-ului web sau de incapacitatea Utilizatorilor de a-l accesa, de încetarea întregului sau a părților acestora, de întârziere, de nelivrare, de întrerupere sau de calitatea slabă a serviciului sau de pierderea conținutului sau de existența oricărui tip de eroare. Medicul nu garantează că Site-ul va fi compatibil cu computerul, hardware-ul și software-ul fiecărui Utilizator.

Securitate

Deși medicul oferă cele mai bune eforturi pentru a proteja site-ul de viruși digitale și / sau orice alt tip de fișiere dăunătoare sau distructive (sau programe) concepute pentru a interfera, distruge sau restricționa funcționarea oricărui software sau echipamente de telecomunicații, el nu poate garanta că Site-ul nu va fi niciodată afectate de astfel de informații. Prin urmare, integritatea și conservarea sistemelor și echipamentelor software ale fiecărui utilizator revine propriei îngrijiri, iar medicul nu va fi tras la răspundere în caz de atac al echipamentelor electrice (software și hardware) de viruși și alte fișiere dăunătoare, după s-a subliniat mai sus.

OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Utilizatorii acceptă și sunt de acord că vor utiliza Site-ul web într-un mod legal. Utilizatorii, orientativ și fără limitare, sunt de acord că, prin utilizarea site-ului web:

nu va acționa într-un mod care împiedică și / sau face imposibilă buna și / sau utilizarea legală a Site-ului și alte site-uri asociate cu acesta de către alți utilizatori

nu va acționa astfel încât să încalce drepturile de proprietate intelectuală sau industrială ale medicului sau ale terților (privind protecția proprietății intelectuale, citiți Protecția drepturilor de autor)

nu va acționa astfel încât să inducă în eroare orice terță parte cu privire la originea conținutului site-ului web și / sau să aducă atingere reputației medicului nu vor “încărca” sau transmite în alt mod materiale și informații pe care nu au dreptul să le divulge în temeiul dispozițiilor legale sau al acordurilor private (de exemplu, informații confidențiale)

nu va acționa astfel încât să afecteze drepturile sau personalitatea terților și, în special, astfel încât să dăuneze unui minor

nu va interfera cu sau prezintă un risc pentru securitate sau în alt mod provoca daune site-ului, materialul găzduit pe ea, codul sursă al software-ului său, serverul pe care îl găzduiește, și / sau rețele legate de sau accesibile prin intermediul site-ului sau alte site-uri conectate la acesta.

nu va urmări un obiectiv interzis de acești Termeni de utilizare nu vor lua nicio măsură care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat o infracțiune penală, nu vor ridica răspunderea civilă sau ar încălca în alt mod orice lege

nu va publica sau transmite niciun material care conține conținut amenințător, neadevărat, înșelător, abuziv, hărțuitor, defăimător, vulgar, imoral, scandalos, pornografic sau blasfemiator. Medicul va coopera pe deplin cu toate forțele de ordine autoritățile și va respecta pe deplin orice decizie judecătorească care solicită sau mandatarea divulgarea identității oricărei persoane publicarea sau transmiterea de astfel de informații și materiale nu se vor aduna adrese de e-mail sau alte informații de utilizator de pe site prin mijloace electronice sau de altă natură și pentru a stabili nedorite comunicare comercială sau altul cu ei nu o vor face „încărcare“, transmite, stoca sau pune la dispoziția publicului în orice fotografii modul de terțe părți fără consimțământul acestora. va informa medicul de îndată ce acestea devin conștienți de orice utilizare ilegală sau interzisă a acestui site web de către terți

Este strict interzisa folosirea oricarui element din alt material decât cel prevăzut în acești Termeni de utilizare fără a obține permisiunea scrisă a medicului. În cazul unei încălcări a Termenilor de utilizare, medicul va folosi din plin de căile de atac prevăzute de lege, inclusiv urmărirea penală.

ÎNCĂLCAREA TERMENI DE UTILIZARE

În orice caz de încălcare a acestor Termeni de utilizare, utilizatorii vor fi răspunzător pentru daune pentru orice daune pozitive și / sau accidentale cauzate medicului. Nerespectarea de către medic a-și exercita drepturile în baza acestor Termeni de utilizare nu va implica o renunțare la astfel de drepturi. Își rezervă medic dreptul de a supraveghea aplicarea acestor norme, la libera sa alegere.

COMPENSARE

Utilizatorul este de acord să protejeze, să apere și să compenseze medicul pentru orice daune și cheltuieli, fără nicio limită care poate fi suferită și care rezultă din sau direct sau indirect legată de utilizarea necorespunzătoare a Utilizatorului Site-ului sau cu încălcarea Termenilor de utilizare.

MEDII DE PROBĂ

Versiunea tipărită a site-ului Web și a Termenilor de utilizare și a oricărei corespondențe în format electronic vor fi acceptate ca probe în fața autorităților judiciare sau administrative.

DREPT APLICABIL ȘI JURISDICȚIE

Acești Termeni și condiții de utilizare și orice modificări ale acestora sunt reglementate de legile din Grecia. Instanțele din Atena sunt competente să soluționeze orice litigiu care rezultă din prezentul Acord care nu poate fi soluționat în afara instanței.

Toate drepturile și căile de atac în condițiile de utilizare sunt cumulative și nu exclud alte drepturi și căi de atac prevăzute de lege sau de niciun alt acord.

COMUNICARE

Pentru orice întrebări sau clarificări legate de www.gonimotis.ro, utilizatorii pot contacta doctor@gonimotis.ro

POLITICA DE PROTECȚIE INTELLECTUALĂ A PROPRIETĂȚII

Cu excepția unor excepții definite în mod explicit, tot conținutul conținut pe site-ul www.gonimotis.ro care poate face obiectul drepturilor de proprietate intelectuală este proprietatea intelectuală a medicului și este protejat de dispozițiile relevante din legislația greacă, UE și internațională pentru protecția proprietății intelectuale și industriale (denumit în continuare „material”).

Compoziția conținutului și aspectul articolelor care sunt conținute pe site sunt responsabilitatea exclusivă a medicului și sunt protejate de dispozițiile relevante din dreptul grec, UE și internațional.

Prin prezenta, medicul își rezervă în mod expres toate drepturile de proprietate intelectuală în toate elementele conținutului site-ului www.gonimotis.ro

Fiecare utilizator al site-ului www.gonimotis.ro recunoaște și acceptă faptul că conținutul site-ului www.gonimotis.ro este numai pentru uz personal și nu pentru uz comercial. Acest conținut nu poate fi utilizat în scopuri comerciale sau copiat, modificat, reprodus, retransmis, transmis sau distribuit integral sau parțial prin orice mijloace de către orice utilizator.

Fiecare utilizator are dreptul să descarce și / sau să copieze și / sau să stocheze o parte individuală a materialului www.gonimotis.ro pentru utilizarea strict personală a acestora și nu în scopuri comerciale, fără a șterge indicațiile de origine și în condițiile în care vor proteja orice drepturi de proprietate ale medicului de orice încălcare. În orice alt scop, aceste acțiuni vor fi permise numai dacă au loc cu acordul scris al medicului. Accesul la site-ul www.gonimotis.ro sau la oricare dintre acțiunile menționate mai sus nu va conduce în niciun fel la crearea unui drept, titlu sau interes legitim din și / sau din partea conținutului care a fost „descărcat” și / sau copiate și / sau stocate în orice parte sau în întregime a site-ului www.gonimotis.ro.

Sub rezerva celor de mai sus, utilizatorul se angajează să nu creeze un proiect derivat bazat pe conținutul site-ului www.gonimotis.ro, să nu copieze, reproducă, republica, încărce, modifice, transmită sau să vândă sau să exploateze în niciun fel sau în întregime sau partajează parțial Materialul site-ului sau software-ul aferent, nu-l indexează, nu-l încadrează cu un alt site web, nu-l introduce ca link pentru acces direct de la un alt site la informațiile sale interioare, nu copiază locația sa pe un alt server prin crearea unei imagini și nu a promis că nu promite niciunui terț al site-ului www.gonimotis.ro, fără acordul prealabil și scris al medicului. De asemenea, este interzisă crearea și / sau publicarea unei baze de date care conține părți importante ale site-ului www.gonimotis.ro fără acordul expres prealabil al medicului.

Utilizatorii care utilizează www.gonimotis.ro sunt de acord fără rezerve, acceptă și se angajează că vor folosi în mod rezonabil și adecvat www.gonimotis.ro, în special în termenii menționați mai sus. Prin urmare, utilizatorii, în mod indicativ și fără limitare, sunt de acord că nu vor folosi www.gonimotis.ro pentru a transmite sau obține acces la conținut care încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală ale terților sau medicului.

În cazul în care site-ul web www.gonimotis.ro se referă prin „link-uri” sau hyperlink-uri către alte site-uri web, proprietarii și / sau administratorii lor răspund integral (atât civil cât și penal) pentru securitatea, legalitatea și validitatea conținutului site-urilor lor web, excluzând orice responsabilitate a medicului, cum ar fi, de exemplu, răspunderea pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și industrială. Vizitarea și accesarea acestor pagini este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.

Este un principiu de bază al politicii medicului de a respecta și proteja drepturile de proprietate intelectuală ale terților. Dacă, cu toate acestea, utilizatorul consideră că prin site-ul web www.gonimotis.ro încălcarea dreptului său de autor este încălcat, acesta poate informa medicul prin trimiterea unui e-mail la doctor@gonimotis.gr specificând conținutul site-ului Web pe care consideră că este ofensator pentru drepturile sale și motivele pe care le consideră a constitui infracțiunea.